Svētku brīdis Kuldīgas kultūras centrā 7. maijā

   
       
       Š. g. 7. maijā Kuldīgas kultūras centrā bija svētku brīdis, kad domes priekšsēdētāja Inese Astaševska sveica novada izcilākos skolēnus.
Sveicam Alisi Madaru Mikucku, Kristeru Zvaigzni, Sintiju Lukševicu un Adelīnu Ragži!