Ciemos pie Lielā Džimbas

Jau septīto gadu Ēdoles pamatskolas 1. klases skolēni apgūst centra “Dardedze”  programmu par drošību attiecībās ar cilvēkiem. Visus šos gadus bērni ar nepacietību gaidījuši un aktīvi piedalījušies Džimbas nodarbībās. Programmas ietvaros, caur  interaktīvām nodarbībām, mazie skolēni apgūst zināšanas un prasmes, kā rīkoties nedrošās situācijās, lai sevi un arī citus pasargātu no pāridarītājiem.

Iepriekšējā mācību gadā programma tika papildināta. Džimbas aģentiem kursos bija jāapgūst jaunas zināšanas, lai tās nodotu 1. un 2. klases skolēniem 11 nodarbību garumā.

Bija liels prieks, ka šī mācību gada sākumā lielais Džimba piedāvāja tikšanos klātienes nodarbībā tepat, Kuldīgā. Ne brīdi nešaubījāmies un tūliņ pieteicām 2. un 3. klasi uz šo tikšanos par kuru skolēni bija sajūsmā.

Nodarbība notika 4. oktobrī  un tās laikā skolēniem bija jādemonstrē zināšanas, kuras ieguvuši iepriekšējā mācību gadā. Gandarījums bija par mūsu skolēniem, jo nodarbības laikā vairākkārt skolēni saņēma uzslavu par iegūtām labām zināšanām gan no nodarbības vadītājām, gan paša Džimbas. Tikšanās noslēgumā visi skolēni saņēma balviņu un apliecinājumu, ka nu viņi skolā ir Džimbas inspektori.

Paldies pašvaldībai, kura mūs vienmēr atbalsta ar transporta piešķiršanu!

 

Džimbas aģente un nodarbību vadītāja skolotāja Ligita Mateviča.