Pārgājiens gar Baltijas jūru 2022

Ēdoles pamatskolas skolēni 2022./2023. mācību gadu iesākuši dodoties ikgadējā eko pārgājienā “Zaļais gads ir sācies!” gar Baltijas jūru. Pārgājienu skolēni sāka Jūrkalnē pie piemiņas zīmes “Cerību bura” un koka tilta pie Labraga un beidza kempingā Šāfliki.

Tāpat kā iepriekšējos gadus, aktualizējot piesārņojuma negatīvo ietekmi uz vidi, pārgājiena laikā skolēni vāca jūras krastā esošos atkritumus. Katra klase kopīgi veica arī dažādus uzdevumus, kuru laikā bija jāizveido komandas nosaukums no jūras krastā esošiem materiāliem un jāatbild uz dažādiem jautājumiem saistībā ar šī gada Eko skolu tēmu “Pārtika”. Pārgājiena noslēgumā skolēni cienājās ar skolas saimnieču sarūpētu siltu zupu un piedalījās dažādās sportiskās atrakcijās.

Pārgājiens Ēdoles pamatskolas skolēniem ir nozīmīgs, jo, pēc pašu skolēnu teiktā, tā ir iespēja pēc garā vasaras brīvlaika atkal satikties, kopā priecāties un izbaudīt kopīgu dienu svaigā gaisā. Skolēni pēc pārgājiena bija gandarīti par paveikto darbu un lepojās, ka ir palīdzējuši dabai kļūt tīrākai, vairākkārt uzsverot, ka piemēslojot dabu, mēs piemēslojam paši savas mājas. Tāpēc, sekosim Ēdoles pamatskolas skolēnu piemēram – neatstāsim aiz sevis atkritumus un rūpēsimies par savu apkārtējo vidi.