Noteiktā kārtība par mācību procesa organizēšanu Ēdoles pamatskolā 9.klasei 2021./2022.m.g. noslēgumā:

1) 9.klases izglītojamajiem starpvērtējumi 2.sem. kā gala indikatīvie rādījumi jāizliek līdz 2022.gada 19.maijam ieskaitot.

2) No 2022.gada 20.maija līdz 2022.gada 10.jūnijam 9.klases izglītojamajiem nosakām mācību iestādes apmeklējumu pēc individuāliem mācību plāniem.

3) 9.klases izglītojamajiem gala vērtējumi jāizliek līdz 2022.gada 10.jūnijam ieskaitot.

4) Apliecība par pamatizglītību tiek izsniegta 2022.gada 17.jūnijā plkst.18:00 Ēdoles kultūras namā.

Dina Zvejniece

direktora vietniece izglītības jomā