Nodarbību diena “Mācies no dabas”

    Šī gada 20. septembrī, atzīmējot Olimpisko dienu, kas sasaucās ar Vispasaules Vides sakopšanas dienu, skolā tika organizētas nodarbības “Mācies no dabas.”

Nepastāvīgie laika apstākļi izjauca sākotnējo plānu nodarbības novadīt laukā, bet tas netraucēja komandām veikt dažādus uzdevumus un aktivitātes, kuras bija saistītas gan ar dabas aizsardzību, gan atkritumu šķirošanu, gan klimata pārmaiņām caur dažādiem mācību priekšmetiem dažādās stacijās, piemēram, “Domātava”- kur bērniem bija jāanalizē attēlā redzamā situācija,

“Pakotava”- kurā skolēni, izmantojot dažādus iepakojumus, radīja jaunas lietas, “Zīļotava” un “Filmētava”- kuru gala produkts bija filmiņa par dabas aizsardzību.

Skolotāja Ilze Bloka