2019./2020.mācību gads – tēma Atkritumi.

Šajā mācību gadā  Ēdoles pamatskolas Eko tēma ir Atkritumi. Tēmas izvēli noteica vides izvērtējums un pēctecība, lai ikviens skolēns skolas laikā iepazītu visas Eko tēmas.

Ekoskolu ilgtermiņa mērķi atkritumu jomā:

  1. Popularizēt patēriņa un dzīvesveida izvēles, kas samazina atkrituma rašanos līdz minimumam;
  2. Pēc iespējas samazināt, atkārtoti izmantot un pārstrādāt skolas radītos atkritumus;
  3. Nostiprināt izpratni par nelabvēlīgajām sekām, ko rada atkritumu atstāšana dabā;
  4. Veikt pasākumus, lai skolas apkārtnē esošajās dabas un citās teritorijās novērstu piemēslošanu. (no  Ekoskolu Metodiskā materiāla)