28. janvārī Ēdoles pamatskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Zinātnes noslēpumi” 3.- 9. klašu skolēniem

Tā bija tikšanās ar eksakto zinātņu speciālistu, kurš, atbilstoši vecumposma interesēm, stāstīja par ķīmijas jomas (būvniecības uzņēmuma materiālu testēšanas laboratorijas speciālists,  farmaceits, pārtikas kvalitātes speciālists; filmu industrijas specefektu speciālists; pirotehnikas speciālists) un fizikas jomas profesijām (jaunu materiālu pētnieks, kosmiskais pētnieks, elektroierīču pētnieks, testēšanas laboratorijas speciālists, ražošanas speciālists).  

Skolēni varēja uzzināt, kur var iegūt atbilstošu izglītību un īstenot savas prasmes pēc tās iegūšanas, kā arī vērot un izmēģināt eksperimentus, iejūtoties ķīmiķa un fiziķa “ādā”, un gūt priekšstatu arī par zinātnieka profesijas ikdienu;

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Liene Pļaviņa