Karjeras radošās darbnīcas “Būvē savu karjeru pats”

 17.oktobrī Ēdoles pamatskolā norisinājās karjeras radošās darbnīcas “Būvē savu karjeru pats”.

Skolēniem no 1.- 9. klasei bija iespēja tikties un iepazīties ar 7 dažādu profesiju pārstāvjiem. Profesionāļi skolēnus gaidīja “Kultūras darbnīcā”, “Meža darbnīcā”, “Koklētavā”, “Sporta darbnīcā”, “Būvniecības darbnīcā”, “Garšīgajā darbnīcā” un “Jauniešu mājas” darbnīcā.

Sporta darbnīcas vadītājs, dambretes treneris Pēteris skolēniem pastāstīja par atmiņas trenēšanas nozīmi, koncentrēšanos un kopsakarību meklēšanu ne tikai, spēlējot dambreti, bet arī ikdienas mācību procesā.

Garšīgās darbnīcas vadītāja, konditore/pavāre Dagnija aicināja skolēnus gatavot saldos groziņus un pastāstīja ne tikai par profesijas stiprajām un vājajām pusēm, bet arī par izglītības iespējām Kuldīgas novadā.

Kultūras darbnīcā, kultūras menedžere Krista kopā ar skolēniem gatavoja kultūras pasākumu, ļaujot iejusties scenārista, skaņu operatora, pasākuma vadītāja, skatuves dekorētāja, afišas veidotāja, dziedātāja, telpas dizainera un biļešu kontroliera profesijās. Liela daļa aptaujāto skolēnu atzina, ka šī ir bijusi viena no interesantākajām darbnīcām, kurā bija iespēja atklāt jaunas, vēl nezināmas sava talanta un interešu šķautnes.

Koklētavā saimniekoja amatnieks/kokļu meistars Guntis, kurš dalījās savā pieredzē par amatnieka darbu, dažādiem materiāliem un to īpašībām, kā arī demonstrēja Kurzemes un Latgales kokles un to atšķirīgo skanējumu.

Meža darbnīcā, meža nozares speciālists Rūdolfs skolēnus iepazīstināja ar meža nozīmi tautsaimniecības attīstībā un pareizas apsaimniekošanas pamatprincipiem. Skolēni, kopā ar speciālistu, izmēģināja vienu no koku garuma noteikšanas metodēm, kā arī uzzināja par izglītības iespējām.

Būvniecības darbnīcā, būvniecības nozares speciālists Andris, iepazīstināja skolēnus ar nozarē strādājošo profesiju daudzveidību un nozīmi, sākot no zemākā līmeņa palīgstrādniekiem, beidzot ar augsti kvalificētiem speciālistiem – arhitekts, būvinženieris u.c. Neizpalika arī informācija par darba specifiskajiem apstākļiem, kas jāņem vērā, izvēloties profesiju būvniecības nozarē.

Adrians, Daniela un Kaspars no Kuldīgas Jauniešu mājas, pastāstīja par savu darba specifiku ar jauniešiem, informēja par iespējām dažādu pasākumu organizēšanā un iemācīja dažādas spēles saturīga brīvā laika pavadīšanai.

Skolotāja Liene Pļaviņa