Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Esi pats savas karjeras lēmējs”

19. martā skolā viesojās Latvijas Nacionālā teātra aktrise Zane Jančevska. Pasākuma mērķis bija rosināt, jauniešos apziņu par karjeras lēmuma pieņemšanas procesa un daudzpusīgi attīstītas personības likumsakarībām.

Tikšanās laikā Zane Jančevska stāstīja par aktiera profesijas darba specifiku. Iesaistot skolēnus runas vingrinājumos, rosināja jauniešus padomāt par rakstura iezīmēm un dotumiem, kas nepieciešami, lai izvēlētos šo profesiju, akcentējot ne tikai profesijas iespējas, bet arī riskus. Aktrise iepazīstināja klātesošos ar profesiju daudzveidību teātrī kopumā un atbildēja uz interesējošiem jautājumiem.

Karjeras konsultante Liene Kaminska