2017. gada absolventi

Bambāls Dāvis, Incenberga Una, Jansone Kitija, Ķīvīte Laura, Ķīvīts Lauris, Mārtiņsone Renate Anete, Ruščaks Mārtiņš, Sembiņš Markuss, Siļicka Sindija, Skosa Sonora, Tetere Monta.

Klases audzinātāja: Liene Kaminska