Dzejas dienas

Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
/Laimonis Vāczemnieks/

Tāpat kā katru gadu, arī šogad tika svinētas Dzejas dienas. Tās notika 15.septembrī. Skolas Eko tēma ir “Mežs”, tāpēc skolēni skaitīja dzejoļus par mežu un kokiem. Literatūras stundu laikā skolēni izvēlējās dzejoli par kokiem un mežu, pēc tam fotografēja skolas apkārtni un veidoja videofilmu, ko parādīja Dzejas dienās. Šīs videofilmas skolēni paši vērtēja un 1.vietu ieguva 6.klases videofilma, 2. vieta – 7.klasei, 3.vieta – 8.klasei. Pasākuma gaitā skolēni pārbaudīja savas zināšanas par dzejniekiem un piedalījās konkursā.

1.vietu 5., 6.klašu grupā izcīnīja 5.klase
7.- 9.klašu grupā 1.vietu izcīnīja 9.klase

Paldies skolēniem par skaistajām fotogrāfijām un prasmi saskatīt dabas skaistumu mūsu skolas apkārtnē. Labu noskaņojumu visā mācību gada laikā, uz tikšanos nākošajās Dzejas dienās!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inita Valmunska