2003. gada absolventi

Balandiņa Liene, Brucis Artis, Faulbaums Raitis, Gūtmane Sanda, Jansons Atis, Kalējs Jānis, Kartaviha Inita, Korsīte Iveta, Kurnava Arta, Ķirsis Uldis, Migovičs Arvis, Millers Jānis, Miltiņa Liene, Pabērza Marika, Žurkova Sigita.

Klases audzinātāja: Ligita Mateviča