1989. gada absolventi

1989. gada absolventi

Beijere Solvita, Bodnare Sanita, Cekule Kristīne, Darģe Kristīne, Eglītis Olafs, Kaminskis Ronalds, Kobzareva Tatjana, Lejnieks Jānis, Markševica Aiga, Puķe Linards, Putniņš Uldis, Silvestrovs Kārlis, Smerotkina Ina, Stopiņš Sandijs, Špade Kristīne, Timošenko Vasjans, Zernis Zigmunds

Klases audzinātājs: Jēkabs Tauriņš