1985. gada absolventi

1985. gada absolventi

Aire Dace, Ansone Dace, Anševics Juris, Ciekals Māris, Čače Guntars, Dergača Sigita, Gailītis Aivo, Gūtmane Laima, Grazde Grazna Elita, Grindulis Juris, Hartmanis Agnis, Leja Raitis, Liņķe Līga, Neimanis Valdis, Peviško Ligita, Putniņa Margita, Paučis Edgars, Sīle Irēna, Sēklīte Iveta, Skrickis Ainārs, Vaivads Normunds, Zerne Laila, Fišers Normunds

Klases audzinātājs: Aigars Matevičs