Skolas konkursa “Zelta, Sudraba, Bronzas liecību” ieguvējas 2017./ 2018. mācību gada noslēgumā

 

Bronzas liecību ieguva 5. klases skolniece Linda Liberģe ar vidējo vērtējumu 8,18. (otrā no labās puses)

Sudraba liecību ieguva 5. klases skolniece Jasmīna Jaunzeme ar vidējo vērtējumu 8,36.

Zelta liecību ieguva 9. klases skolniece Amanda Grazde – Grazna ar vidējo vērtējumu 8,38. (pirmā no labās puses)