Pulciņi

 2018./2019. m.g.

Tautiskās dejas notiek pirmdienās plkst. 12.00 – 12.40, trešdienās plkst. 12.50 – 13.30.

Tautiskās dejas nodarbības vada Inese Poriķe

Basketbola pulciņš notiek ceturtdienās plkst. 14.00 -14.30.

Basketbola pulciņu vada Ilze Lorence

Vokālais ansamblis piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem notiek ceturtdienās plkst. 15.00 – 15.40.

Vokālo ansambli vada Dace Jansone