Pirmsskolas grupas

2019./2020.m.g. darbojas 2 grupas:

    • Pirmsskolas izglītības 5-6.gad. bērnu grupas skolotāja – Ina Jonele
      Audzēkņu skaits: 17 bērni
    • Rotaļu grupas audzinātāja – Jana Gulbe
      Audzēkņu skaits: 12 bērni