Pirmsskolas grupas

2018./2019.m.g. darbojas 2 grupas:

  • Pirmsskolas izglītības 5-6.gad. bērnu grupas skolotāja – Ina Jonele
    Audzēkņu skaits: 14 bērni
  • Rotaļu grupas audzinātāja – Jana Gulbe
    Audzēkņu skaits: 18 bērni