Pasākuma plāns 2018.gada oktobrī

5. oktobrī

Skolotāju diena ( Ilze Bloka)

 10. oktobrī

Novada mācību priekšmetu jomu koordinatoru tikšanās Ēdoles pamatskolā  (A.Ciekale, L.Mačtama)

17.oktobrī
Radošās darbnīcas “Būvē savu karjeru pats” Ēdoles pamatskolā (Liene Pļaviņa)