Pasākuma plāns 2018. gada septembrī

3.septembrī plkst. 9.00 Zinību diena ( Aigars Matevičs)

7.septembrī plkst. 18.00 Tēva diena – “Neskati vīru no cepures” ( Dace Jansone)

14.septembrī plkst. 13.00 Dzejas dienas ( Inita Valmunska)

21.septembrī plkst. 10.00 Olimpiskā diena ( Liene Pļaviņa)

28.septembrī plkst. 13.00 Miķeļdienas lustes ( Dace Jansone)