Pasākumu plāns 2017. gada oktobrī

Pasākums Laiks Vieta Atbildīgais
Uzdevumi. lv  – pedagogu tālākizglītības nodarbība 09.10. Skola, datorklase Direktors
Uzņēmēju dienas 8. klasēm novadā. 12.10. Novada uzņēmumos Liene Kaminska
Karjeras izglītības radošās darbnīcas  „Dari ar mani, dari labāk par mani’’ 16.10. Skolā Liene Kaminska
Novada mācību iestāžu darbinieku Veselības diena 27.10. Kuldīgā Direktors
Karjeras izglītība Meža diena 5. – 9. klasei 30.10. Skolā Liene Kaminska
Āra izglītības diena 12.10. Skolas apkārtnē Ilze Bloka
Labo darbu nedēļa 16.10. – 20.10. Skolā, ārpus skolas Ilze Bloka

Direktora vietniece izglītības jomā L. Mateviča