Pasākumu plāns 2017. gada septembrī

Datums Pasākums Atbildīgais
1.09 Zinību diena Direktors Aigars Matevičs
4.09 Pārgājienu diena Ilze Bloka
8.09 Tēva diena Dace Jansone
15.09 Dzejas dienas Inita Valmunska
22.09 Olimpiskā diena 2017 Liene Kaminska
29.09 Miķeļdienas tirgus lustes Dace Jansone